Vijesti

PROBNI POPIS STANOVNIŠTVA U OBŽ-I

Državni zavod za statistiku provest će Probni popis u Gradu Zagrebu i četiri županije (Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj) od 1. do 15. marta ove godine.

Cilj Probnog popisa jest provjera i testiranje usvojenih metodoloških i tehnoloških rešenja koja se odnose na sadržaj podataka koji se prikupljaju Popisom, testiranje programskog rešenja, provera ažurnosti tehničke dokumentacije te rad popisivača i drugih učesnika.Probni popis obuhvatit će 50 popisnih krugova, što čini pet hiljada domaćinstava  u Gradu Zagrebu i četiri županije (Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Varaždinskoj).

U Osječko-baranjskoj županiji Probni popis obuhvatit će gotovo hiljadu  domaćinstava u 10 izabranih popisnih krugova u sedam naselja: Antunovac, Batina, Aljmaš, Valpovo, Donji Miholjac te u Gradu Osijeku u naseljima Osijek i Tenja. Probni popis provest će se u dve faze.

I. faza Probnog popisa trajat će od 1. do 7. marta 2021.U prvoj fazi osobe će se moći popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan prijavom u elektronički sustav e-Građani, istodobno popisujući domaćinsto i stan u kojem stanuju. U celom domaćinstvu bit će dovoljno da samo jedna osoba bude registrovana u sustavu e-Građani i moći će popisati sve druge osobe u svojem domaćinstvu. Za samopopisivanje je potrebno da se domaćinstvo koristi računalom i sustavom e-Građani te da ima pristup internetu.

II. faza Probnog popisa trajat će od 8. do 15. marta 2021.

U drugoj fazi Popisa popisivači će na terenu popisivati sve popisne jedinice unutar 50 popisnih krugova koje nisu samostalno popisane u prvoj fazi, osobnim intervjuom sa stanovništvom i s pomoću prenosnih računala. Ujedno će kontrolisati podatke prikupljene u prvoj fazi Popisa tako da popisivači neće proveravati verodostojnost podataka koje su građani upisali u e-popisnicu, ali će obići sve adrese, uključujući ona domaćinstva koja su se popisala samostalno prijavom u sustav e-Građani, kako bi od njih preuzeli šifru koju su dobili na kraju uspješno provedena samopopisivanja kao dokaz da su se sami popisali.

Na adresedomaćinstava obuhvaćenih Probnim popisom od 22. do 26. februara  2021. stići će najavna pisma i letci kojima će građani biti obavešteni o provođenju Probnog popisa.

Probnim popisom bit će obuhvaćene sljedeće popisne jedinice: stanovništvo, kućanstva te stanovi i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali se u vrijeme Popisa koriste za stanovanje.

Prema Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, osobe koje se popisuju fizičke su osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te osobe koje u referentnom trenutku Popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj.Državni zavod za statistiku preporučuje građanima da samostalno popišu sebe i članove svojega domaćinstva prijavom u sustav e-Građani te ih poziva da se odazovu u što većem broju.

Svi prikupljeni individualni podaci statistički su povjerljivi i službena tajna te se objavljuju u zbirnome (agregiranom) obliku. Prema Zakonu o službenoj statistici, povjerljivi statistički podaci iskazuju se u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno ni neizravno te ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza izvještajnih jedinica, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili za proveru izvještajnih jedinica.