Vijesti

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Odbor za ljudska prava ZVO-a ponovo pokreće akciju pružanja besplatne pravne pomoći po mjestima koje su u nadležnosti ZVO-a. (od aprila 2024. god.)

Odbor za ljudska prava želi da nastavi svoje pravno djelovanje na način da omogući svakom našem pojedincu srpske provenijencije priliku da ga se sasluša i pomogne u realizaciji pravne problematike.

Pružanje besplatne pravne pomoći određeno je prema rasporedu kako je navedeno u tablici.

OpćinaDanDatumVreme   Mesto održavanja
1.Borovosrijeda03.04.2024.09-11:00 hZgrada općine, Glavna 3
2.Negoslavcisrijeda10.04.2024.09-11:00 hZgrada općine, Vukovarska 7
3.Markušicautorak16.04.2024.09-11:00 hZgrada općine, Pere Cara 2
4.Trpinjasrijeda24.04.2024.09-11:00 hManjinska kuća- Velika 48a
5.Erdutsrijeda08.05.2024.09-11:00 hZgrada općine, B. J. Jelačića 4
6.Šodolovcisrijeda15.05.2024.09-11:00 hZgrada općine, Ive Andrića 1
7.Beli Manastir       K. Vinogradi       Popovacčetvrtak     četvrtak     četvrtak23.05.2024.     23.05.2024.     23.05.2024.09-10:45 h     11.00-12:30 h     12.45-14:15 hZVO- B. Manastir, Trg slobode 32, zgrada „Lepotice“ I sprat Prostor VSNM općine K. Vinogradi, Glavna 78   Zgrada općine, V. Nazora 32
8.Jagodnjak      Dardasrijeda   srijeda22.05.2024.   22.05.202409-11:00 h   11.15-13.00 hZgrada općine, B. Kidriča 100 VSNM- Darda, Sv. Ivana    Krstitelja 101