Vijesti

SANACIJA DOMA KULTURE U SUZI

Cilj projekta “Sanacija Doma kulture u Suzi” je poboljšanje standarda kvalitete društvene i kulturne infrastrukture uz povećanje kvalitete života meštana naselja Suza, ali i meštana cele opštine te osiguravanje adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Suza. Navedenim projektom zaustaviti će se daljnje propadanje Društvenog doma čiji se vanjski deo danas nalazi u lošem stanju, a što je najviše uzrokovano vlagom.

Radovi na sanaciji vanjskog dela odnose se na: uklanjanje dela vanjske žbuke i betonskih površina, izradu nove završne žbuke, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka, izradu betonske staze uz zgradu te sanaciju vanjskih otvora.

Planirana vrednost projekta iznosi 32.000,00 evra, a financira se sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 15.700,00 evra te ostatak iz Proračuna Opštine Kneževi Vinogradi.