Vijesti

SAOPŠTENJE GRADONAČELNIKA

Grad Beli Manastir nastavlja sa provedbom projekta „Gradski sportski park“. Prvi deo koji se odnosi na lokaciju Gradskih bazena je dovršen tokom augusta ove godine i na veselje naših sugrađana pušten u rad. U ovom trenutku se paralelno priprema provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji gradskog stadiona sa pratećim prostorima te izvode radovi na uklanjanju postojećih građevina bivše kuglane i svlačionica sa gledalištem.  Obzirom na doba godine potrebno je ukloniti postojeće građevine pre zime da bi se sa novim radovima moglo započeti čim to dozvole uslovi u sledećoj godini.Ukupna vrednost projekta je 32.233.834,24 kune od čega se na lokaciju u Ulici kralja Petra Krešimira IV odnosi 15 miliona kuna. Planirani završetak projekta je 31. jula 2022. godine. Za provedbu projekta je osigurano sufinanciranje putem Evropskih strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 24.099.937,97 kuna stoji u saopštenju za medije, koje je potpisao gradonačelnik Belog Manastira, gospodin Tomislav Rob.

Pratite nas: