Vijesti

SAOPŠTENJE ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OBŽ O JAVNIM OKUPLJANJIMA

Sledom preporuke Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizovana okupljanja na kojima učestvuje više od 1000 ljudi, iz Štaba civilne zaštite Osječko-baranjske županije oglasili su se saopštenjem. Pre organizovanja skupova ili javnih okupljanja organizatori moraju dobiti saglasnost nadležnih županijskih štabova civilne zaštite koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, ističe se u saopštenju. Za sva javna okupljanja koja će se održati organizatori trebaju osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima, dati jasna uputstva učesnicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje te da izbegavaju bliži socijalni kontakt. Organizatori moraju dati jasna uputstva učesnicima da ne dolaze na manifestacije ako imaju respiratornu bolest uz povišenu temperaturu ili ako imaju temperaturu veću od 37,5.