Vijesti

SEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U prisutnosti  42 od ukupno 47 većnika juče(16. septembra 2021. godine) je u Osijeku održana3. sednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Razmatrane su 23 tačke dnevnog reda, a između ostalih usvojeni su Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu, Odluka o merama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, Odluka o izmenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju ULO Hladnjače d.o.o. Osijek i izveštaj o njenom poslovanju, izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste OBŽ za 2021. godinu, Odluka o sufinanciranju međumesnog javnog prevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2021./2022., Dodatak Ugovoru o sufinanciranju troškova javnog prevoza vozom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodeli potpora za poslediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2020./2021. godini, Izveštaj o poslovanju aerodroma  Osijek d.o.o. u 2020. godini.

Uobičajeno, posebn upažnju  imala je tačka pod kojom većnici postavljaju pitanja i prijedloge županu, što je ovog puta koristilo 11 većnika.

Na sva pitanja je odgovorio župan Ivan Anušić. Rekao je tako da i ostali suvlasnici pomažu rad aerodroma Osijek , a najavio je kako će do kraja godine početi rekonstrukcija i obnova putničkog terminala, za što su osigurana sredstva i pripremljena dokumentacija. Ponovno je naglasio kako ne odustaje od inicijative da se problem komaraca reši sustavno i trajno, unatoč otporu koji pružaju pojedinci. – Nedopustivo je da u 21. veku imamo tako velik problem komaraca, no moramo ga zajedno rešavati. Zato ćemo nastaviti našu inicijativu i konkretne aktivnosti jer ne možemo biti taoci pojedinih gradonačelnika i načelnika – rekao je župan.

– Osječko-baranjska županija kontinuirano provodi stipendiranje učenika i studenata. Ove godine imamo 100 stipendista srednjih škola i 70 studenata, a povećali smo iznos stipendija s 450 na 500 kuna za učenike i s 1.000 na 1.200 kuna za studente. Na godišnjoj razini Županija je izdvojila 1,35 miliona kuna za stipendije, i to za četiri kategorije; za darovite učenike i studente, one koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa te stipendije za deficitarna zanimanja, dakle za zanimanja kojih trenutno nema dovoljno, pa se čak uvozi radna snaga čime se pokazuje da su nužne određene promjene u školstvu. Ovim stipendijama Županija daje poticaj svima koji žele krenuti u deficitarna zanimanja – odgovorio je župan Anušić na pitanje o stipendiranju.

 

– Projekt besplatne prehrane za osnovnoškolce, kojeg smo započeli prije četiri godine, ima tri osnovne prednosti: rasterećenje kućnog proračuna i pomoć roditeljima, osiguravanje kvalitetne prehrane proizvodima lokalnih OPG-ova te sprječavanje gladi među decom. Ideja za pokretanje cijelog projekta rodila se za vreme posjeta jednoj školi u Belom Manastiru kada nam je ravnatelj rekao da postoje deca koja ne dolaze na školsku užinu  ili stoje sa strane jer si ne mogu priuštiti prehranu. To je sramota za naše društvo i ne sme se dogoditi ni u jednom dijelu naše zemlje. Sredstva koja trenutno odvajamo za financiranje besplatne prehrane, otprilike 19 milijuna kuna, trebaju ići prema lokalnim proizvođačima, kao dvostruki benefit i za njih i za učenike. Pojedini ravnatelji osnovnih škola s područja županije su rekli da ne žele učestvovati u tome i da će i dalje nabavljati hranu kao i pre, jedan deo je bio oduševljen te je tražio opremanje kuhinja i blagovaonica, što smo mi učinili. Dakle, svaka škola u našoj županiji može pripremati nekoliko toplih obroka nedeljno.  – poručio je župan Ivan Anušić.