Vijesti

“SIGURNOST ŽENA JE ODGOVORNOST DRŽAVE”

Ženske organizacije i inicijative organizuju Javnu akciju pod nazivom “Sigurnost žena je odgovornost države”,i to  u 13 gradova u Hrvatskoj. Ovom akcijom žene ispraćaju ubijenu Nizamu Hećimović. Njeno ubistvo pokazalo je još jednom nefunkcionisanje sistema zaštite žena od nasilja. Ovom akcijom se izražava solidarnost sa ženama u BIH koje istovremeno kad i mi, traže veću delotvornost u zaštiti od nasilja. Nasilje nad ženama nije elementarna nepogoda. Ono je najpredvidljiviji zločin upravo zbog dugotrajosti nasilja od strane bliskog počinioca i zakazivanje sistema zaštite koje prethodi ubistvu. Problem nasilja nad ženama je univerzalan problem. Razlog eskalacije broja ubojstava žena je, u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja efikasnih  i sistemskih mera prevencije nasilja. Ove godine 1.oktobra će biti 5. godina od stupanja na snagu Istambulske konvencije a država nije ništa poduzela kako bi se osigurala njena dosledna primena. Upravo solidarnost sa ženama u BIH,  danas se  u Hrvatskoj u 13 gradova odašilju zahtevi  za prevenciju femicida, i to na način da u 16 časova, gde god se nalazili, sami ili u grupi, na poslu, u autu, stanite  na 15 minuta. Tako će i  članice Mirovne grupe Oaza Beli Manastir  baš u 16 časova na Trgu Slobode u Belom Manastiru stati na 15 minuta. Za kraj treba dodati da  Zakon o zaštiti od porodičnog  nasilja, osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uslovnognasilja, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj, izjednačavajući ga s vožnjom bez karte u tramvaju.