Vijesti

STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI POTICANJA GOSPODARSTVA

Opština Kneževi Vinogradi učestvuje u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je pokrenut od strane Osječko-baranjske županije radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, kao i njihovog negativnog uticaja na smanjenje broja i udela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja.Projekt je namenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Opštine Kneževi Vinogradi i radnim odnosom na području Osječko – baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju kuće na području naše opštine.

Korisnik kredita može biti hrvatski državljanin ili njegov bračni/ izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner i da u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću koju su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uslovi za život ili u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji je u takvom uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće. Subvencija se odnosi na prvih 10 godina otplate kredita, i to najviše do iznosa od 500.000,00 kuna. Minimalni rok otplate kredita je 15 godina, a odobreni stambeni kredit može biti i u višem iznosu, a najviše do 1.000.000,00 kuna, odnosno 1.100.000,00 kuna ako u domaćinstvu živi osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više, ali u tom slučaju kamatu na razliku kredita u celosti snosi Korisnik kredita.Po svakom odobrenom kreditu Opština Kneževi Vinogardi i Osječko-baranjska županija subvencionisati će kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na odobreni kredit poslovne banke, što u konačnici znači da građani mogu dobiti stambeni kredit s kamatnom stopom od 0,49% do 1,2%.Banke putem kojih se mogu koristiti subvencije su: Agram banka d.d., Erste&Steiermarkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Podravska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Pratite nas: