Vijesti

U BARANJI IMA 31.017 STANOVNIKA

Danas je Državni zavod za statistiku objavio podatke o popisu stanovništva provedenom krajem prošle godine.  Baranja beleži pad u odnosu na zadnji popis proveden 2011. godine.Tako Baranja sada ukupno broji 31.017 stanovnika dok je deset godina pre Baranjaca bilo 8.403 više – ukupno 39.420. Jedini baranjski grad, Beli Manastir, ima 6.390 stanovnika. S prigradskim naseljima 8.053 što je u odnosu na 2011. godinu 3.678 osoba manje kada ih je bilo ukupno 10.068.Velika padove u broju stanovnika beleže i sve baranjske opštine, a najviše opština Darda i Kneževi Vinogradi. Opština Darda ukupno ima 5.464 stanovnika, što je pad od 1.444 stanovnika u odnosu na poslednji popis kada je u toj opštini živelo 6.908 stanovnika. Opština Kneževi Vinogradi sada ima 3.399 stanovnika, dok je pre deset godina imala 1.215 više – 4.614.

Opština Čeminac brleži pad od 407 stanovnika te ih je sada 2.502.  Draž sada ima 1.974 stanovnika, što je pad od 793 osobe. Opština Jagodnjak ima 519 stanovnika manje što je 1.504.Opština Petlovac ima 1.885 stanovnika prema aktualnom popisu što je pad u odnosu na prošli za 520 osoba. Opština Popovac izgubila je 619 stanovnika te ih sad ima 1.465.Na području Baranje najmanje stanovnika ima Jasenovac, njih četvero te Mitrovac njih 16. Dva mesta još uvek registrovana kao naselja, bez i jednog stanovnika su Sokolovac i Sudaraž.Gledajući ukupan broj stanovnika na području Osječko-baranjske županije smanjen je za čak 45.551 stanovnika što je sada ukupno 259.481