Vijesti

U BARANJI PORAST NEZAPOSLENIH

Na području Osječko-baranjske županije mesečni prosek prijavljeno nezaposlenih osoba tokom 2020. godine je bilo 17.369, dok je taj broj u godini pre bio 16.193. najveća nezaposlenog zabeležena je 2011. godine kada čak 32.663 radno sposobne osobe nisu radile.Prema tim brojkama Osječko-baranjska županija treća je županija u Hrvatskoj s najviše nezaposlenih osoba u 2020. godini. U županiji, na žalost, prednjači Baranja. Prema podatcima HZZ ispostave Beli Manastir u Baranji je tokom 2020. godine prosečno mesečno zabeleženo 2.980 nezaposlenih osoba, dok je bez posla u godini pre bilo 2.885 osoba, što je 95 osoba više. Brojevi se iz meseca u mesec menjaju, stoga je najviše nezaposlenih osoba bilo u januaru 2020. godine – 3.129.

Najveći porast nezaposlenih zabeležen je u Opštini Bilje i Opštini Darda. U Bilju je nezaposlenost u 2020. godini porasla za 36 osoba, dakle te godine bilo je prosečno 262 nezaposlene osobe, a godinu ranije njih 226. U Dardi je broj porastao za 35 osoba kada je bilo 623 nezaposlene osobe, a 2019. godine 588.Najmanji porast je u Belom Manastiru. Na području jedinog baranjskog grada tokom 2020. godine zabeleženo je prosečno 854 nezaposlene osobe, a 2019. godine njih 852.Pad nezaposlenosti tokom 2020. godine zabeležen je jedino u Opštini Kneževi Vinogradi. Tako je 10 nezaposlenih manje u 2020. godini, što je ukupno 345, dok je tokom 2019. godine mesečno u proseku evidentirano 355 osoba.Ostale opštine imaju porast oko 20 osoba. U  opštini  Čeminac tokom 2020. godine evidentirana je 201 nezaposlena osoba, godinu pre 185. U Opštini Draž 227 nezaposlenih osoba tokom 2020. godine, a tokom 2019. godine njih 219. Opština Jagodnjak ima porast od 11 osoba, što je 284 nezaposlene osobe krizne 2020. godine, a 273 godinu pre. Na području opštine Popovac zabeležen je porast koji daje prosečan broj od 190 nezaposlenih mesečno, a 2019. godine 179. Petlovac  broji 257 nezaposlenih tokom 2020. godine, a godinu pre 234.Osim povećanja nezaposlenosti zabeležen je i značajan pad otvorenih radnih mesta odnosno konkursa na HZZ-u. Tako je u 2020. godinu bilo otvoreno 12.573 konkursa za područje Osječko-baranjske županije, a tokom godine pre čak 14.636. Manji broj zaposlenih tražio se i u Baranji – 1.193 otvorena radna mesta tokom 2020. godine, a 2019. godine 1.492.

Ukupno u Osječko-baranjskoj županiji tokom 2019. godine bilo je zaposleno 88.444 osoba, a tokom 2020. godine posao je imala 88.421 osoba. To je 6 posto od ukupnog broja zaposlenih u Hrvatskoj.  Najviše meštana županije zaposleno je u prerađivačkoj industriji, trgovačkom i poljoprivrednom sektoru.