Vijesti

U OSIJEKU PREDSTAVLJEN SISTEM E-PRISTOJBE

– Osječko-baranjska županija tokom poslednjih godina intenzivno radi na unapređenju komunikacije i uopšte odnosa između javne uprave i građana. S tim ciljem u potpunosti podržavamo projekt e-Pristojbi. Iznimno nam je važno u skladu s trendovima današnjeg društva potaknuti digitalizaciju javne uprave čime doprinosimo transparentnosti, donosimo uštede, a samu uslugu činimo dostupniju građanima –  rekao je na jučerašnjem ( 14. oktobra 2021) predstavljanju Sistema  e-Pristojbe u Osijeku, župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić.

Sistemom  e-Pristojbe ostvaruje se javno dostupan i transparentan pregled javnih usluga i cena i to sve na jednom mestu. Jedna od glavnih prednosti sistema je i mogućnost odabira načina podnošenja zahteva, odnosno hoće li se on odabirati na šalteru ili elektronički, putem e-usluge na platformi e-Građani.

– Plan nam je Grad Osijek pozicionirati na vodeće mesto kada govorimo o digitalizaciji i to će tokom četverogodišnjeg mandata biti jedan od glavnih ciljeva nove gradske uprave. Građanima, ali i gospodarskom sektoru moramo usluge učiniti dostupnijima, a s ciljem postizanja što višeg stepena digitalizacije. Grad Osijek nudi kompanijama i obrtima potpore za digitalizaciju njihovog poslovanja – izjavio je Dragan Vulin, zamenik gradonačelnika Osijeka.

Kako bi se maksimalno uštedilo dragoceno vreme građana i kako bi se zaštitilo njihovo zdravlje, Sistem e-Pristojbe kao jedan od najvažnijih ciljeva ima ubrzati administrativne procese i smanjiti vreme čekanja na šalterima. Upravo iz tog razloga, građanima je omogućeno obavljanje administrativnih procesa putem lčnog računala.

– Građani i poslovni subjekti za rešavanje pojedine upravne stvari posećuju šaltere više puta jer moraju otići kupiti taksu ili uplatiti uplatnicu. Dovršetkom projekta e-Pristojbe uvest će se kartično plaćanje na mestu pružanja usluga putem POS uređaja kao i elektronička naplata upravnih pristojbi i naknada putem bankovnih kartica u postupcima i procedurama za koje je propisana njihova naplata, što će omogućiti daljnji razvoj elektroničkih usluga u sistemu e-Građani. Sistem  omogućuje i olakšava krajnjem korisniku građaninu da jednom uplatom plati ukupnu cenu usluge, a da ona putem sistema bude distribuirana na one poslovne subjekte kojima pripada prema važećim propisima – izjavio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Bernard Gršić, na jučerašnjem  predstavljanju Sistema e-Pristojbe u Osijeku.

Sustav SeP uspostavljen je u okviru istoimenog Projekta e-Pristojbe kojeg provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u saradnji s Financijskom agencijom kao projektnim partnerom. Projekt ima za cilj modernizaciju načina naplate i uspostavu jedinstvene evidencije pristojbi i drugih javnih davanja, lakše i jednostavnije korištenje javnih usluga uz kartično plaćanje propisanih pristojbi i naknada od strane korisnika te bržu digitalizaciju usluga na strani javne uprave kroz razvoj složenijih e-usluga unutar sistema e-Građani.