Vijesti

U ZAHVALNOST RUSIJI “PEDALIRAJU” DO MOSKVE

Nakon polaska na put od 2.800 kilometara biciklima u Moskvu Miroslav Klačar, Vuk Soković i Dražen Kusmuk, članovi Biciklističkog i planinarskog kluba “Javorina” sa Pala, došli su 7.jula, drugog dana puta, u Beli Manastir gde ih je, na preporuku Eparhije Osječko-poljske i baranjske, u belomanastirskom hotelu Patria dočekao i logistički pomogao Predrag Stojanović dogradonačelnik Belog Manastira. U toku večeri gostima se pridružio i Dejan Jeličić, predsednik VSNM Osječko-baranjske županije. Trojica hrabrih biciklista krenuli su na put za Moskvu u sklopu ekspedicije pod nazivom “Hvala i slava Rusiji 2019” kako bi izrazili zahvalnost ruskom narodu za pomoć koju je pružao i pruža Srbima. Ako ne bude većih problema put će ukupno trajati 18 dana, a u planu je da dnevno prelaze oko 150 kilometara.

– Planirajući rutu puta želeli smo izbeći Ukrajinu i Belorusiju pa idemo kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Litvaniju, Letoniju i Rusiju. Planirano je da 23. jula stignemo u Moskvu u večernjim časovima gde imamo organizovan doček, rekao je  vođa puta Miroslav Klačar, inače komandir policijske stanice na Palama.

Trojica biciklista sa Pala do sada su imali slična putovanja, a od tih putovanja posebno izdvajaju ono do manastira Hilandar na Svetoj Gori i to u tri navrata, put do Barija u Italiji, te do Rumunije i Češke.

-Mi kroz te naše ekspedicije uvek pokušavamo da ispričamo i neku priču, i to otprilike ima religioznu, patriotsku, sportsku i turističku dimenziju. Tako da mi u stvari u jednom potezu spajamo mnogo toga, kaže Klačar.

Iako su članovi ekspedicije svesni kakva ih sve iskušenja očekuju na putu, kako ističu, to je ništa u odnosu na ono što put simbolizuje, a to je pokazati na simboličan način jedinstvo srpskog i ruskog naroda. Trojica članova Biciklističkog i planinarskog kluba “Javorina” sa Pala kući će se vratiti avionom.