Vijesti

USLOVI ZA KUĆNE LJUBIMCE

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Predloga Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama kako bi se uskladilo i uredilo propisano postupanje s promenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti životinja. Navedenim Zakonom je propisana obaveza jedinicama lokalne samouprave doneti opšti akt usklađen s odredbama tog Zakona, odnosno svojim opštim aktom dodatno urediti način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog stanište, uslove i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Novi Zakon je nadalje, donio niz novina koje treba ugraditi u opšte akte jedinica lokalne samouprave a koje se tiču ovlasti postupanja komunalnih redara, obvezu mikročipiranja pasa, te mogućnost da jedinice lokalne samouprave propišu trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

Trenutno važeća Odluka o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama donesena je 2015. godine  i istom su propisani uvjeti i način držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja, uslovi i način držanja vezanih pasa, kretanje na javnim površinama i objektima javne namene, način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Belog Manastira.

Predloženim Nacrtom Prijedloga Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama uvode se određene novine uslovljene važećim Zakonom o zaštiti životinja a koje se odnose osobito na:

  • propisivanje minimalnih uslova i načina držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posednici moraju osigurati
  • propisivanje kontrole njihova razmnožavanja
  • način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  • način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Belog Manastira
  • ovlasti komunalnog redara, s obzirom da nadzor nad provedbom Odluke provodi komunalni redar.

Najvažnija novina u predloženom Nacrtu Prijedloga Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama u odnosu na odredbe trenutno važeće Odluke o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama donesena je 2015. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 3/15) je propisivanje trajne sterilizacije kao obveznog načina kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, osim u slučajevima ako je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka i ima rješenje nadležnog tijela o registraciji uzgoja kućnih ljubimaca namenjenih prodaji ili ako je posjednik kućnog ljubimca upisan u evidenciji za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka koju vodi gradsko upravno telo nadležno za zaštitu životinja. Obrasci za prijavu u evidenciju su sastavni dio predloženog Nacrta.

Pozivamo zainteresovanu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama i do 12. marta 2021. godine dostavi svoje predloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i predloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama koji će uputiti Gradskom veću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Predloga Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama bit će sadržan i sažetak o provedenom savetovanju s javnošću.