Vijesti

ZADNJA GRADSKA SEDNICA U 2019.

 

Juče 23 decembra 2019. godine   je održana poslednja ovogodišnja sednica Gradskog veća Grada Belog Manastira. Glavna tema bio je rebalans proračuna koji je usvojen s 14 glasova za, 2 suzdržana i jedan glas protiv. Na pitanje što nas očekuje u 2020. godini i da li je zadovoljan s prihodima gradonačelnik Tomislav Rob je odgovorio da je zadovoljan”U materijalima koji su  na 26. sednici većnici dobili na uvid, utvrdili smo drugim izmenama proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. godinu iznos od oko 95 milijuna kuna, govorimo s proračunskim korisnicima, stavili smo rebalans na nekih 92,5 miliona kuna. Ja sam zadovoljan s ovakvim izvršenjem proračuna i najviše sam zadovoljan sa stabilnim prihodima, najviše od poreznih prihoda koji su u jednoj razlici od izravnanja manji 500 000, a u jednoj veći 600 000 kuna, tako da smo stabilno. Svi ostali prihodi su i od komunalne naknade na nivou naplaćenosti preko 95%, i s time sam izrazito zadovoljan zaključio je Rob.

Dosad je u Belom Manastiru dužnosti vezane uz red na javnim površinama obavljao komunalni redar, koji nije imao ovlasti za, primerice, kažnjavanje vozača zbog nepravilnog parkiranja na javnim površinama u vlasništvu Grada i sličnih saobraćajnih prekršaja. No ubuduće će takve ovlasti imati. Jučer je, naime, belomanastirsko Gradsko veće donelo odluku o izgledu službene uniforme te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog i saobraćajnog redara, a kako ističu u gradskom Upravnom odjelu za stambeno-komunalne delatnosti, ovakva odluka Veća bila je nužna kako bi MUP prepustio Gradu, odnosno komunalno-saobraćajnom redaru, deo svojih ovlasti.

– Zakonom o sigurnosti saobraćaja na cestama propisano je da jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, uređuju saobraćaj na svom području. Odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu  kažu da komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu uniformu i ima službenu iskaznicu, a izgled uniforme i sadržaj službene iskaznice u nadležnosti je lokalne samouprave – objašnjavaju razlog donošenja odluke, koju će odmah proslijediti MUP-u, što bi trebao biti posljednji korak u prepuštanju nekih MUP-ovih ovlasti Gradu odnosno komunalno-saobraćajnom redaru.