Vijesti

ZAVRŠNA KONFERENCIJA “DNEVNI CENTAR ZA DECU I MLADE”

Završna konferencija projekta  „Dnevni centar za decu i mlade“ (koji se uskoro  privodi kraju 6.2.2020.-6.2.2023),  održala se u utorak 31.01.2023.u Etnološkom centru baranjske baštine u Belom Manastiru.  Na završnoj konferenciji je prikazano šta je sve zapravo urađeno u poslednje tri godine. Trogodišnji je projekt vredan preko milion i dvesto hiljada kuna, a provedba je osigurana Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava Evropskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Svi su ciljevi u sklopu trogodišnjeg projekta i provedeni, među kojima poboljšanje životnih uslova kroz razvoj i unapređenje socijalnih usluga i sadržaja za decu i mlade te unapređenje kapaciteta stručnjaka.Izvršna direktorica udruge Projekt građanske demokratske inicijative i voditeljica projekta “Dnevni centar za decu i mlade” Mirela Alagić istaknula je kako je projektom kroz različite aktivnosti obuhvaćeno 280-ero dece.

Projekt hvali i belomanastiski gradonačelnik Tomislav Rob: “Ovo je jedan lep primer kako funkcionišu udruge na području grada, a pogotovo je ovo važno jer su učesnici projekta bila deca.