Vijesti

ŽUPANIJA DODELILA POTPORE ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE

Osječko – baranjski župan Ivan Anušić dodelio je potpore za poslediplomske studije. Potpore je dobilo 65 polaznika doktorskih studija koji su zadovoljili uslove konkursa Županije. Ove je godine ukupan iznos potpora 300 hiljada kuna.

Potpore za poslediplomski studij dodeljuju se temeljem odluke županije kao jednokratne pomoći za troškove školarine i troškove u s vezi izradom i obranom rada za sticanje akademskog stepena doktor znanosti/umjetnosti odnosno akademskog naziva sveučilišni specijalist određenog područja. Potpore se dodeljuju temeljem provedenog javnog konkursa.

„Želja nam je da budemo uz mlade ljude od njihovih prvih koraka u obrazovanju pa do njihovog specijalističkog usavršavanja. Želja nam je isto tako da te mlade obrazovane ljude zadržimo u našoj sredini. Ove godine je županija podignula iznos potpora za doktorske studije na 300 hiljada kuna i drago nam je da smo i ovoga puta mogli pomoći mladima za njihovo daljnje usavršavanje” , rekao je župan Anušić.