Kultura

FOTO KONKURS OBŽ-E

Povodom Dana Osječko–baranjske županije, Županija raspisuje foto konkurs  na temu: ˝Najlepši prizori Osječko–baranjske županije˝.Cilj foto konkursa je pokazati lepotu i jedinstvenu raznolikost Osječko–baranjske županije.

Opšti uslovi konkursa

*Učesnici konkursa  mogu biti svi građani amateri bez obzira na dob;

*Zadatak konkursa je fotografisanje najlepših delova Osječko – baranjske županije; bioraznolikost, reke, parkove, dvorce, manifestacije i dr.

*Svaki učesnik može poslati isključivo jednu fotografiju na konkurs  i to u digitalnom obliku;

*Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 150 DPI, dopuštena veličina datoteke je najviše 8 MB, a dopušteni format je JPG;

*Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora;

*Maloletne osobe koje se prijave na konkurs  trebaju ispuniti dozvolu s potpisom roditelja koji daje saglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;

*Fotografije mogu biti crno-bele ili u boji;

*Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mere koja ne narušava i ne menja osnovni smisao snimljenog sadržaja;

*Svaki od učesnika konkursa  prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;

*Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na konkurs  daje saglasnost organizatorima konkursa da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko – baranjske županije;

Krajnji rok za slanje fotografija je 1. jul  2021. godine.

Fotografije treba poslati na e-mail: fotografije@obz.hr sa sledećim podacima: ime i prezime, adresa, broj telefona, mesto snimanja i naziv fotografije. Tri fotografije koje budu imale najviše glasova  bit će nagrađene.

Pratite nas: