Vijesti

SLOBODAN GOVOR SABORSKE ZASTUPNICE SDSS-A

Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u slobodnom je govoru u Hrvatskom saboru podsetila da je u ponedeljak u Saboru Kancelarija za ljudska prava i prava nacionalnih manjina bila zvaničan domaćin predstavnicima Savetodavnog odbora za praćenje provođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Jeckov je pojasnila da je ova poseta zadnji deo ciklusa nadgledanja provođenja Okvirne konvencije u petogodišnjem periodu, čiji je cilj uspostaviti dijalog između Saveta Evrope, vlasti Republike Hrvatske i predstavnika nacionalnih manjina, da bi se našla konkretna i praktična rešenja za implementaciju preporuka Savetodavnog odbora u Republici Hrvatskoj, koje je nezavisno telo Saveta Evrope. „Prva preporuka odnosila se na provođenje popisa stanovništva, jer je važno povećati poverenje građana u proces prikupljanja podataka i rezultate popisa stanovništva. Druga preporuka za trenutno delovanje predlaže pripremanje sveobuhvatne strategije za promovisanje međuetničkog dijaloga i uključivog društva. Treća se odnosi na govor mržnje, odnosno potiču nas na odlučno rešavanje i javno osuđivanje svih slučajeva javnog poticanja na nasilje i mržnju, zločine iz mržnje, kao i radikalni nacionalizam, istorijski revizionizam, i na slučajeve online govora mržnje koji se odnose na pripadnike nacionalnih manjina, uključujući one u štampanim i audiovizuelnim medijima. Četvrta preporuka Savetodavnog odbora tiče se organizacije uključivog i kvalitetnog obrazovanja, te ukidanje segregacije u školama”, nabrojala je Jeckov. Što se preporuka za dugoročno delovanje tiče, Jeckov je rekla da se one odnose na prisutnost nacionalnih manjina u javnim medijima, jer su oni sada zastupljeni samo jedan odsto, da se poziva na smanjenje praga za službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave te da se poziva sve lokalne vlasti da poštuju i primenjuju propisane uslove.