Vijesti

VLADIKA HERUVIM PRVI PUT POSETIO KNEŽEVE VINOGRADE

Episkop Osječko-poljski i baranjski Heruvim služio je 11.avgusta po prvi put Svetu Liturgiju u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Kneževim Vinogradima.  Posle Svete Liturgije na trpezi ljubavi pripremljenoj u renoviranom Parohijskom domu Mile Horvat upoznao je vladiku s radom Srpske samouprave u poslednjih desetak godina te ukratko opisao aktivnosti u koje je bio uključen Crkveni odbor, a neke od tih aktivnosti su obnova crkve izvana i iznutra, podizanje novog zvonika, izgradnja mrtvačnice i ograde oko groblja, uređenje svetišta u baranjskoj planini te uređenje parohijskog doma. Vladika Heruvim izrazio je želju parohijana za nastavkom radova na crkvenom objektu, njegovoj infrastrukturi, i staroj srpskoj školi koja je parohiji nedavno vraćena u vlasništvo. Predloženo je, između ostalog, i da se dosadašnji rad Crkvenog odbora i istaknutih pojedinaca parohije obeleži na primeren način, a njihova imena trajno zapišu za buduća pokoljenja čime bi se nagradio njihov rad. Vladika Heruvim pažljivo je saslušao parohijane te zakazao radni sastanak na kojem će se razmotriti predlozi te dogovoriti daljni plan aktivnosti.