Vijesti

TREĆA SEDNICA GRADSKOG VEĆA BELOG MANASTIRA

Juče, (13. oktobra 2021 g).  je održana treća sednica Gradskog veća Belog Manastira. Od trinaest tačaka, koje su  na ovoj sednici razmotrene našli su se na Dnevnom redu i  izveštaji rada i financijskog poslovanja Baranje čistoće, Baranjskog vodovoda, Preduzetničkog centra, Radio Baranje, Stanouprave i Turističke zajednice Baranje te je predstavljen Program rada Saveta mladih za iduću godinu. Istaknute teme su rebalans proračuna, izmena gradskih poreza te potpore za razvoj malog gospodarstva.

 

Proračun je povećan za tri miliona  kuna te se radi i  o drugim izmenama proračuna za ovu godinu. Tako je sada preko 83 miliona kuna. Povećanje je zabeleženo zbog poreznih prihoda i komunalne naknade.

,,Proračun će rasti za tri miliona kuna stabilni su prihodi i od poreza i komunalna naknada nam se nakon covid krize vraća u obim koji je do sada bio tako da ćemo prenameniti u nekakva sredstva namenjena odražavanju. Tako da se menja i program održavanja grada u manjem obimu, one projekte koje smo proveli ćemo definisati kao provedene, a one koje još uspemo do kraja godine provesti ćemo izmeniti. Također, menja se program građenja u malom obimu”, rekao je gradonačelnik Tomislav Rob.

Donesena je odluka o smanjenju opterećenja preduzetnika porezima od 1. januara 2022. godine te novih 300 hiljada  kuna ide za potpore mikro i malim poduzetnicima.,,Smanjenje opterećenja poduzetnika porezima je ukidanje poreza koje će stupiti na snagu s 1. januara, porez na potrošnju ugostiteljima neće više imati porez na alkoholna pića te ćemo im tako izaći u susret zbog ove krize koja ih je skoro uništila”, naglasio je gradonačelnik Rob.

 

Pratite nas: